//-->

ders-konulari

BABİLLİLER

BABİLLİLER

• İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.
• Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)
• "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir.
BİRİNCİ BABİL İMPARATORLUĞU
   Amuruların Güney Mezopotamya'ya yayıldıklarında, yerleştikleri şehirler arasında Babil şehri de vardı. Amurular buraya yerleştiklerinde yönetimi ele geçirerek, M.Ö.1870 yılında Sumuabum önderliğinde ilk hanedanlığı kurarlar. Hammurabi bu hanedanın altıncı kralı olup Babil'in en önemli hükümdarıdır. Hammurabi 42 senelik krallık süresinin ilk 30 yılında bütün çalışmalarını tapınak, savunma çalışmalarına ve sulandırma metodlarına ayırmıştı. Bu süreç içinde Elamlılar Asur devletine saldırarak zayıflatırlar. Yetenekli bir diplomat olan Hammurabi, savunma, saldırı ve savaş dönemlerinde karşısında tehlike oluşturabilecek koalisyonları önlemek için önceden gereken diplomatik ilişkileri ve ittifakları geliştiriyordu.

    Hammurabi M.Ö. 1759 yılında Mari şehrini yıktıktan hemen sonra kuzeye yönelerek Eşnunna, Asur ve Ninve şehirlerini sınırları içine almıştır. M.Ö. 1755 yılında Hammurabi, Babil devletini en geniş sınırlarına vardırarak silahları bırakır. On seneden daha az bir savaş döneminde kurduğu Babil İmparatorluğu, bütün Mezopotamya'yı içine almıştır. Aynı zamanda gösterdiği başarılı seferler sonucu, Babil tanrısı Marduk'un önemi çok artmış ve hatta gelecekte Sümer tanrısı Enlil'in yerini bile alarak Mezopotamya'da en büyük tanrı olmuştur. Hammurabi yönetiminin 21. yılında denetimi altında bulunan insanların sınıflarına göre haklarını koruyacak 282 maddeden oluşan bir kanun kitabı oluşturur. Kanunlarını güneş tanrısı Şamaş'tan aldığını ifade eden bir yontunun üzerinde çivi yazısıyla yazılan bu maddeler, adeta ülkesinde yaşayan insanların günlük yaşantısını belirlemektedir. Özellikle kölelerin yaşantısını belirleyen bu kanunların, bir bölümü de toplumsal yaşamı, aile içinde kadın-erkek ilişkisini, miras haklarını, bireysel hakları ve ticaret anlaşmalarını içermektedir.

    Hammurabi'nin ölümünden sonra dağılan Babil İmparatorluğu zayıflamış ve dağılmaya yüz tutmuştur. Anadolu'da güçlenen Hititler, Mursilis I. hükümdarlığı altında M.Ö. 1595 yılında güneye doğru ilerleyerek Babil devletini yıkarak son verirler. Hemen geri çekilen Hititlerin yerine, Kasitler bu bölgede egemen olurlar. Zagros dağlarının kuzeyinden gelen Kasitler Güney Mezopotamya'ya yaklaşık 4 asırlık bir süre egemen olmuşlardır. Uzun bir dönem bölgeyi kontrollerinde bulundurmalarına rağmen, Kasitler, kültürde ve sanatta belli bir gelişme gösterememişler, fakat varolanı da yıkmadan onunla yetinmişlerdir.

Bugün 24 ziyaretçi (75 klik) kişi burdaydı!
Reklam Alani
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=