//-->

ders-konulari

MEDLER

MEDLER

   İ. Ö. 1300 yıllarında Med ve Pers aşiretleri Asya'nın kuzeydoğusundan İran'a gelmeye başlamışlardır. Bunlardan Med aşiretleri İran'ın batısındaki Urmiye gölü çevresine yerleşmişlerdir.
   Med'ler Urmiye gölü çevresinden batıya, Botan bölgesine doğru yayılmışlardır. (Botan, Habur'u ve Siirt'i içine alan ve Dicle nehri boyunca uzanan coğrafyanın adı.
   Dicle'nin ana kollarından olan Çatak çayının diğer adı da Botan çayıdır.) Medler, Hint- Avrupai dil gurubu içinde Hint- İrani bir dil konuşmaktaydılar. Minorski'ye göre, Kürt veya Kırmanç sözcüğü (konfederatif) Med devletinin temel taşları olan Kyrti (Kyrtioi) ve Mard (Mardoi) aşiretlerinin adlarının birleşik söylenmelerinden türemiştir. Ayrıca Medler, 42 harften oluşan bir alfabeyi kullanmışlar.
   Med'ler devlet kurma süreçlerini İ. Ö. 800'lü yıllarda başlatmışlardır. Sözkonusu süreç, kuzeyin savaşçı süvarileri İskitler'le akraba Kimmerler'in istilaları (İ. Ö. 647- 615) ile kesintiye uğramıştır. İlk hükümdarları olan Kyaksares'in (Kyaxares) önderliğinde özgürlüklerine kavuşan Med'ler, İ. Ö. 612 yılında Güney Mezopotaya'daki intikamcı Kaldeliler'le (Asurlular'ın yıktığı Babil'in mirascıları) birleşerek, şimdiki Musul'un 100 km kadar doğusuna, Dicle kıyısına kurulmuş olan -Asur İmparatorluğu'nun başkenti- Nineve'yi üç aylık bir kuşatmanın ardından yakıp yerlebir etmişlerdir. Böylece Dicle'nin Kuzeyi ve doğusunda Med devleti doğarken, güneyi ve batısında Babil'in ikinci dönemi veya Kalde devleti başlamıştır. Van yöresi aşiretlerinin İ. Ö. 800'l&uum
   Med devleti yerleşik ve göçer aşiretler arasında kurulmuş gevşek bir konfederatif birlikten oluşmuştur. Günümüz Hamadan'ının bulunduğu yere kurulmuş olan Ekbatana, Med devletinin başkenti olmuştur. Med sözcüğü, kuzeybatı İran'daki Mahabat kentinin adı içinde varlığını sürdürmektedir. Başka bir ifadeyle, Mahabat adı Med'den gelmektedir. Med devleti daha yüz yaşını doldurmadan, yönetimindeki parçalanma ve güneyli Pers aşiretlerinin ayaklanması sonucu yıkılmıştır. Tarihin babası Herodotos'a göre, Kyros II'nin önderliğinde ayaklanan Pers aşiretlerine son Med hükümdarı Astyages'in ordularının komutanı Harpagos'da katılmıştır. Böylece Med devleti İ. Ö. 549'da yıkılmış ve yerine son Med hükümdarı Astyages'in kızı Mandane'den olma Kyros II'nin önderliğindeki Pers devleti kurulmuştur.
Bugün 24 ziyaretçi (71 klik) kişi burdaydı!
Reklam Alani
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=