//-->

ders-konulari

GRİGORİ ZİNOYEV KİMDİR

Grigori Zinoyev


Grigori Zinoyev 23 Eylül 1883te Yelizavetgrad Ukraynada doğdu. Yahudi çiftçi ailesi vardı.
Okula gitmedi, evde eğitim gördü. 1901 yılında Sosyal Demokrat partiye üye oldu. Sendikada
olaylara karıştı polis tarafından takibe alındı. Rusyayı terk edip Berline oradanda Parise
gitti. 1903 yılında İsviçrede, Vlademir Lenin ve George Plekhanov ile tanıştı.

İkinci Sosyal Demokrat Parti kongresinde(1903Londra) Vlademir Lenin ve Jules Martov arasında
bir anlaşmazlık çıktı. Lenin küçük ve profösyönel devrimcilerden oluşan daha küçük bir
partiden yanaydı; Martov ise büyük bir partiden yanaydı. Maratov 23-28 oyla kazandı, Lenin
isteksizce kabullenip Bolşevikler grubunu oluşturdu, Maratov yandaşları ise Menşevikler grubunu.

Zinoev Bolşeviklere katıldı. Lev Kamenev, Anatoli Lunacharsky, Joseph Stalin,
Mikhail Lashevich, Nadezhda Krupskaya, Alexei Rykov, Yakov Sverdlov, Mikhail Frunze,
Maxim Litvinov, Vladimir Antonov, Felix Dzerzhinsky, Gregory Ordzhonikidze ve
Alexander Bogdanov'da Bolşeviklere katıldı. George Plekhanov, Pavel Axelrod, Leon Trotsky,
Lev Deich, Vladimir Antonov-Ovseenko, Irakli Tsereteli, Moisei Uritsky, Noi Zhordania
ve Fedor Dan ise Martovu destekledi.

1903 Sonbaharında Zinoev Rusyaya dönüp İskra'nın yayınlanmasına katıldı. Ertesi yıl
İsviçreye dönüp Bern Üniversitesinde kimya eğitimi görmeye başladı. Aynı zamanda Vperyod
gibi Bolşevik dergilerin yayınlanmasına katıldı.

1905 devrimiyle Rusyaya dönüp Petersburg grevinin organize edilmesine yardımcı oldu. Ciddi
kalp rahatsızlıklarından dolayı mücadeleyi terk edip tedavi görmek zorunda kaldı ve Rusyadan
ayrıldı.

Zinoev 1906 Martında Rusyaya tekrar döndü ve ilerki 3 yıl boyunca Petersburg metal işçileri
arasına katıldı. Bolşevikler arasında önemli biri olarak, şehirdeki asker ve işçileri etki
altına almak için Menşeviklere karşı mücadele etti.

1907de Londra Parti kongresinde, Bolşevik merkez komitenin 6. adamı seçildi. Ertesi yıl
Okhrana tarafından tutuklandı ceza almadan ama serbest bırakıldı.

Tekrar tutuklanma korkusuyla Cenevreye kaçtı ve orada Vladimir Leninle, Lev Kameneve
Proletary'nin basılmasına yardım etti. Sürgünde olmasına rağmen Petersburgdaki Pravda ve
Zvezdanın yayınlanma organizasyonuna yardımcı oldu.

1912de Zinoev, Kamenev ve Lenin Rusyaya daha yakın olabilmek için Galiçya-Harkova gitti
fakat I Dünya savaşı yüzünden İsviçreye dönmek zorunda kaldılar.

1917de II.Nikolay devrilince Zinoev, Kamenev ve Lenin Rusyaya dönüp Troçki ve
diğerleriyle beraber Aleksandr Kerenski hükümetine karşı durdular. Petersburga
vardıklarında Lenin ve Zinoev Marxist devrim için fikirlerini yayınladılar ayrıca Zinoev
Pravdanın yeni editörü oldu.

Bolşevik Parti, Lenin ve Zinoevin tutuklanmasından endişelendiği için 9 Temmuz 1917de
saklandılar. Zinoev Ağustosta dönüp Proletary ve Rabachii Put için çalıştı.

9 Ekim Merkez Komite toplantısında sadece Zinoev ve Kamenev, Leninin devrim çağrısına
katılmadı. Fakat Zinoev daha sonra fikrini değiştirip Ekim devrimine katıldı.

Şubat 1917de Zinoev Petrograd işçi komünü komiserler konseyi üyesi seçildi. Ertesi ay Kuzey
bölgesi komünleri birliği komiserleri konseyi üyesi oldu. Mart 1919 Komüniternin
I. Dünya kongresinde yönetim kurulu üyesi seçildi.

1935te Sergey Kirov suikastine karıştığı iddiasıyla tutuklandı. Suçlu bulunup 10 yıl hüküm
giydi. Ertesi yıl Stalini öldürmek için terörist bir örgüt organize ettiğine dair suçlandı.
Suçlu bulunup 25 Ağustos 1936 Moskovada idam edildi.
Bugün 20 ziyaretçi (37 klik) kişi burdaydı!
Reklam Alani
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=